Λύτινα Ελένη

Γραμματειακή Υποστήριξη
& Ασφαλιστικός - Επενδυτικός Σύμβουλος

 

Πτυχιούχος των ΤΕΙ στη σχολή Οικονομίας & Διοίκησης Επιχειρησέων
δε θα μπορούσε παρά να απαντήσει επιχειρηματικές ανησυχίες κι εκείνη
και να αναλάβει το πόστο της αμέσως μετά τις σπουδές.
Συνδιάζοντας νάζι και πυγμή είναι πάντοτε πρόθυμη για την καλύτερη
εξυπηρέτηση σας.

 
copyright (c) 2006 - www.litinas.gr        developed by i.d.s