ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

Το πρακτορείο μας εκτός από τα μόνιμα στελέχη του, συνεργάζεται
με 22 ακόμη έμπειρους ασφαλιστικούς συμβούλους και πράκτορες
(full και part-timers), τους οποίους μπορείτε να γνωρίσετε επισκεπτόμενοι το πρακτορείο μας.


:: Για περισσότερες πληροφορίες, κλικ στις φωτογραφίες ::

Λύτινας Γιώργος
Διευθυντής Πρακτορείου

Λύτινα Μαρία
Ασφαλιστικός & Επενδ/κός Σύμβουλος

Λύτινα Ελένη
Γρ/κή Υποστήριξη &
Επενδ/κός Σύμβουλος

Λύτινας Βγγέλης
Ασφαλιστικός Σύμβουλος

   
 
copyright (c) 2006 - www.litinas.gr        developed by i.d.s